Mushing Belgium (MBEL)

 

Opgericht in 1996

 

De organisatie houdt toezicht op de sportieve activiteiten van de vier Nordic hondenrassen , voor het beoefenen van mushing, erkend door de Fédération Cynologique Internationale (FCI). Siberian Husky, Alaskan Malamute, Samoyed en Greenland dog.

 

MBEL is de federale coördinator voor de goede werking van de aangesloten clubs. De Vlaamse Federatie voor Sledehondensport (VFS), The Inuit Trail (TIT), Brussels Mushing (BRUM) en Snow Racing Team (SRT).

 

MBEL coördineert de initiatieven van de clubs, die niettemin de volledige onafhankelijkheid en autonomie hebben om races, demonstraties, trainingen en evenementen te organiseren.

Tevens is er een wederzijdse uitwisseling en naleving van de regelgeving.

 

MBEL wordt erkend door de Belgische Federale en Regionale instanties die verantwoordelijk zijn voor het welzijn van dieren en is geautoriseerd om licenties te verstrekken om volledig te voldoen aan de regelgeving van het ministerieel besluit met betrekking tot de uitzonderingen op het verbod uitgebreid tot artikel 36.7 ° van de wet van 14 augustus 1986 betreffende

de bescherming en het welzijn van dieren.

.

MBEL organiseert jaarlijks het Belgisch Kampioenschap Dryland (exclusief sneeuw wedstrijd)

 ..

MBEL werkt ook nauw samen met de bij haar aangesloten clubs om evenementen te organiseren Pampa Sleddog Race en Pampa Trainig Camp.

 

Bovendien is MBEL lid van de World Sleddog Association (WSA), treedt op als bemiddelaar tussen de de aangesloten clubs en de WSA, MBEL en haar leden verbinden er zich ertoe de WSA reglementen te respecteren, toe te passen en te handhaven. MBEL zetelt in de Algemene Vergadering van de WSA en zal haar leden vertegenwoordigen

 

. De WSA organiseren ook de Europese en Wereldkampioenschappen. MBEL verzekerd ook de communicatie, selectie, registratie en ondersteuning van de Belgische kandidaten.

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © Mushing Belgium 2014