Copyright © Mushing Belgium 2014

 

 

De Groenlander

 

 

Zoals zijn naam aangeeft, komt hij oorspronkelijk uit

Groenland, maar hij wordt ook aangetroffen

langsheen de Canadese kustlijn. Hij werd er door de

lokale bevolking gebruikt voor zware taken en voor de

jacht. Het is een echte « oerhond » die aangepast is aan

zeer harde weertypes. Als trekhond is hij uitstekend in te

zetten voor lange afstanden. Hij is zeer intelligent maar

ook zeer onafhankelijk. Daarom is hij ongeschikt als

eerste hond. Deze hond heeft zijn authenticiteit

behouden, en vergt bijzondere aandacht bij de

opvoeding.

 

 

DOWNLOAD DE FCI STANDAARD